DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 82

2. Indberetning af den registrerede aktivitet skal ske til kredsens kontaktperson senest 31. december hvert år. 3. Dommerudvalget udarbejder dommerbøger til brug for registrering. 81 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening