DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 79

6. Den praktiske del af prøven afvikles med bedømmelse af et passende antal hunde fra klasserne C, B, A og Elite. 7. Den mundtlige del afvikles med forsvar af dommersedler og teoretiske spørgsmål. 8. Efter eksaminatorernes votering får den enkelte aspirant en begrundet afgørelse. 9. Der udstedes diplom for bestået dommerprøve. Vejledning i bedømmelse af dommeraspiranter 1. Karakter og kommentar skal stemme overens og være dækkende for øvelsesforløbet. 2. Karakterniveauet skal være stabilt og uden svingende tendens. 3. Iagttagelse og vurdering: 4. Aspiranten skal kunne skelne mellem det primære og det sekundære i øvelserne. Fejl- kiggeri eller manglende registrering af væsentlige fejl må ikke forekomme. 5. Mundtlig prøve: 6. Aspiranten skal kunne forsvare sine bedømmelser og have teoretisk kendskab til kon- kurrenceprogrammet og vedtagne fortolkninger. 7. Konkurrenceafvikling: 8. Der fordres et dybtgående kendskab til dommerens medvirken, ansvar og pligter ved en konkurrences afvikling, omfattende: a) Arealer (egnethed, udnyttelse m.v.). b) Kendskab til materialer (apportpinde og genstande). c) Afmærkning af øvelsesområder (stuedressur, sporarealer, runderings- og efter- søgnings-arealer, placering af figuranter m.v.). d) Instruktion af figuranter (adfærd under og efter øvelse). e) Ledelse af øvelser (instruktion af hundefører, tegngivning, dommerens placering m.v.). 6. Den begrundede afgørelse træffes ud fra aspirantens teoretiske viden, praktiske formåen og personlige fremtræden. Omfanget af eksaminatorernes arbejde Eksaminatorerne skal deltage i samtlige prøveelementer 78 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening