DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 78

Orientering nr. 32 Dommerudvalget marts 2016 Indhold i uddannelse og dommerprøve DcH’s konkurrenceprogram Formål og anvendelse 1. Formålet med denne orientering er at sikre en objektiv bedømmelse af aspiranterne 2. Orienteringen gælder for afholdelse af: a) Standpunktsprøver. b) Dommerprøve. Standpunktsprøver 1. Dommerinstruktørerne har ansvaret for standpunktsprøvernes afholdelse og afvikling. 2. Der skal afholdes standpunktsprøver hvert kalenderår. 3. Prøverne skal indeholde en vurdering af: a) Forhold mellem karakter og kommentar. b) Karakterniveau. c) Iagttagelsesevne og vurderingsevne. d) Mundtlig prøve. e) Skriftlig prøve. f) Konkurrenceafvikling og ledelse af øvelserne. Tilmelding til dommerprøve 1. Dommerinstruktørerne indstiller aspiranterne til dommerprøve, såfremt den teoretiske og praktiske uddannelse er gennemført med tilfredsstillende resultat. 2. Tilmeldingen sendes til formanden for dommerudvalget senest 1. august. Afvikling af dommerprøve 1. Dommerudvalget fastlægger prøvestedet ud fra sammensætningen af deltagerne. 2. Dommerinstruktørerne i den kreds, hvor prøven afholdes, kan forestå den praktiske tilret- telægning og afvikling. 3. Prøven skal indeholde en vurdering af: a) Forhold mellem karakter og kommentar. b) Karakterniveau. c) Iagttagelsesevne og vurderingsevne. d) Mundtligt forsvar af praktik og teoretiske spørgsmål. Konklusionen “bestået” eller “ikke bestået” foretages på baggrund af punkt a - d. 4. Som eksaminator medvirker dommerudvalget. Ved forfald kan kredsdommerudvalgsfor- manden i de kredse, der ikke har aspiranter til prøve, medvirke som eksaminator. 5. Dommerinstruktører, der har undervist den pågældende aspirant, kan deltage i eksamina- tionen som bisidder. Hvis egen instruktør ikke er til stede, kan aspiranten vælge en in- struktør fra en anden kreds som bisidder. 77 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening