DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 74

Eksempel på afdragsprofil på lån bevilget fra 2019? Afdragsprofil 2019 Lånebeløb kr. Afdragsperiode - år 0 – 50.000 5 50.001 - 100.000 6 100.001 - 150.000 7 150.001 - 200.000 8 200.001 - 250.000 9 250.001 - 300.000 10 I tilfælde af månedlige afdrag påbegyndes tilbagebehandlingen 3 måneder efter udbetaling og forløber til støtten er tilbagebetalt. Udsættelse af en månedlig tilbagebetaling kan bevilges, men kræver tilsagn fra fonden med mindst 6 stemmer for en accept. I tilfælde af misligholdelse, betragtes dette, som restance til landsforeningen. I tilfælde af restance træder Landsforeningens almindelige bestemmelser i kraft. Initiativfondens evaluering og informationsmidler. Fondsbestyrelsen kan til enhver tid udøve tilsyn med en aktivitet hvortil der er ydet støtte. I denne forbindelse skal ethvert ønske om dokumentation og adgang til dokumentation efter- kommes. Sker dette ikke kan støtten kræves tilbagebetalt med omgående virkning. Fonden oparbejder en viden både internt og hos eksterne samarbejdspartnere, som kan tilby- des alle – også i forbindelse med projekter, der ikke umiddelbart opfylder kravene for at kunne modtage støtte i fonden. Fonden prioriterer informations- og pressearbejde som et middel til at udbrede kendskabet til aktiviteter i DcH’s Initiativfond. Fondens arbejde skal være kendt for at sikre: • • • • Fondens viden og erfaringer bliver modtaget og brugt. Potentielle ansøgere og samarbejdspartnere ved, hvor de skal henvende sig. Fonden har gennemslagskraft i enkeltsager gennem sit generelle omdømme. Beslutningstagere og opinionsdannere kan vurdere værdien af fondens eksistens. Fonden vil gøre brug af nyhedsbreve, pjecer og specifikke enkeltmedier, facilitetsdata- baser mm. Fonden vil overordnet fortsætte de seneste års satsning på internettet som et velegnet medie for Fondens informationsarbejde. 73 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening