DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 70

Ansvarlig for aktiviteten i DcH Det er DcH’s landsformand der har ansvaret for eksterne kontakter og samarbejde med forenin- ger, råd, rådgivende organer og myndigheder. 69 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening