DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 68

Hvis reglerne omgås, vil der være tale om manglende overholdelse de i DcHs vedtægter og regler fastsatte bestemmelser, hvorefter Hovedbestyrelsen i henhold til DcHs vedtægters § 22 vil indlede sag ved Ordensudvalget mod pågældende hundefører og lokalforeningens formand. Stumphalede hunde Hovedbestyrelsen har besluttet, at vi, i forhold til hunde der er født naturligt haleløse/stump- halede, vil læne os op ad de regler som Dansk Kennel Klub anvender i forbindelse med udstil- ling/konkurrence. For hunde født før 1. oktober 2004 gælder, at hvis en hund er født stumphalet, skal der, så- fremt dette ikke allerede fremgår af hundens stambog, fremlægges en dansk- eller engelsk- sproget dyrlægeattest, der er udstedt i det land, hvor hunden er opdrættet, på, at hunden er født stumphalet. For hunde født efter 1. oktober 2004 gælder, at kun følgende racer kan udstilles (og deltage i konkurrence) naturligt stumphalet: Australian Shepherd, Australian Stumpy Tail Cattle Dog, Boston Terrier, Bouvier des Flandres, Braque du Bourbonnais, Breton, Dansk/Svensk Gård- hund, Engelsk Bulldog, Entlebucher Sennenhund, Fransk Bulldog, Gos d’Atura Catala, Jack Russell Terrier, Karelsk Bjørnehund, King Charles Spaniel, Kroatisk Hyrdehund, Mudi, Old Eng- lish Sheepdog, Perro de Agua Espanol, Polski Owczarek Nizinny, Pyrenæisk Hyrdehund, Pyre- næisk Hyrdehund m/korthårshoved, Schipperke, Terrier Brasileiro, Västgötaspids, Welsh Corgi Pembroke. Forinden en hund kan tilmeldes til konkurrence skal der fremlægges enten stambog eller dyrlægeattest, som dokumenterer, at hunden er født naturligt stumphalet. At dokumenta- tion er forevist attesteres af den pågældende lokalforeningsformand i hundens resultatbog. 67 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening