DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 63

Orientering nr. 22 Hovedbestyrelsen 2018 DcH’s ansatte forretningsfører Formål Hovedbestyrelsen ansætter en forretningsfører, der varetager den daglige ledelse i samarbejde med hovedbestyrelsen. Ansvar Forretningsføreren forestår den daglige ledelse af foreningens administrative virksomhed og dra- ger ansvar for, at alle forespørgsler besvares hurtigst muligt. Forretningsføreren skal i alle til- fælde handle i overensstemmelse med den af hovedbestyrelsen udarbejdede forretningsorden, der fastlægger kompetencefordelingen mellem hovedbestyrelsen og forretningsføreren. Kompetencer Forretningsføreren skal have følgende kompetencer: • Kunne samarbejde både internt og eksternt • Kunne kommunikere mundtligt og skriftligt • Være organisatorisk i sit arbejde • Ledelseserfaring • Kunne forhandle • Rådgivnings erfaring • IT-erfaring på rådgivnings niveau • Indkøbs erfaring Opgaver • • • • • • • • • • • • Vedligeholde og udbygge foreningens kontakter til andre organisationer Forestå pressekontakt Forhandle sponsorater med relevante firmaer Søge fonde om midler til forskellige projekter Virke som rådgiver for lokalforeninger og kredse Deltage i hovedbestyrelsesmøder og andre relevante møder På hovedbestyrelsens foranledning analysere, vurdere og udarbejde forslag til forskellige tiltag for foreningen Sikre kontinuitet i landsforeningens arbejde Udsende nyhedsbreve fra hovedbestyrelse og udvalg Ansvarlig for it-support Møde arrangør Materiale forvalter og indkøb Organisering Forretningsføreren ansættes som funktionær og er dermed sikret de grundlæggende rettigheder i Funktionærloven. Der laves en 4-årig ansættelsesaftale. 62 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening