DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 58

Gaveregulativ Af hensyn til ensretning af anerkendelse af afgående medlemmer af HB og landsudvalg er der udarbejdet følgende anbefalinger for værdien af gaver til medlemmer af HB eller Landsudvalg, når disse forlader deres poster. Person 2-3 år 4-9 år 10 år og derover ”Hædres” af Budget HB medlemmer En buket blomster/ 2 fl. vin 500kr 1000kr Landsformand på landsmødet HB Udvalgsformand En buket blomster/ 2 fl. vin En Buket blomster/ 2 fl. vin 500kr 1000kr Landsformand på Landsmødet Udvalg 350kr 750kr Udvalgsformand Udvalg Udvalgsmedlem Æresmedlemmer i DcH Bestyrelsen i lokalforeninger og landsforeningens hovedbestyrelse kan udnævne æresmedlem- mer i DcH. Kriterier For at blive udnævnt til æresmedlem skal personen have udført et ekstraordinært arbejde for DcH. En udnævnelse til æresmedlem vil altid ske på baggrund af en vurdering af personen som helhed og personens mangeårige arbejde for DcH. Et æresmedlemskab skal ikke uddeles efter faste regler, men ud fra en særlig indsats. Vurderingen kan f.eks. være af: • mange års gerning som en af de bærende kræfter i lokalforening/landsforening • et stort arbejde med at igangsætte et eller flere projekter • mange års arbejde som træner/dommer/formand eller lignende i lokalforeningen • enestående præstationer til gavn for DcH Varighed Et æresmedlemskab er for livstid. Hvis æresmedlemmet på et tidspunkt ikke ønsker fortsat at være medlem af DcH, kan æres- medlemskabet afsluttes efter aftale. Hvis en lokalforening/landsforeningen ikke mere ønsker et æresmedlem i foreningen, kan det kun lade sig gøre at afslutte æresmedlemskabet, hvis den pågældende har udført en handling, der kan udløse en sanktion på minimum 3 måneders karantæne. Æresmedlem i lokalforening Et æresmedlem i en lokalforening udnævnes af bestyrelsen, som oftest i forbindelse med en generalforsamling, et jubilæum eller lignende. Æresmedlemmet bliver efterfølgende kontingentfri i lokalforeningen. Lokalforeningen betaler kontingent til landsforening og kreds for æresmedlemmet. 57 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening