DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 55

Forretningsføreren, landsformanden, landskassereren og næstformanden danner landsforenin- gens forretningsudvalg. Ved stemmelighed i forretningsudvalget, tæller landsformandens stemme dobbelt. Hovedbestyrelsens organisering i øvrigt er beskrevet i en forretningsorden. Der oprettes en kautionsforsikring for landskassereren. Udgifterne hertil afholdes af landsfor- eningen. 54 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening