DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 53

Orientering nr. 16 Hovedbestyrelsen 2018 Etiske retningslinjer for træning i DcH Formål: Formålet med etiske retningslinjer for træning i DcH er • at sikre hundens velfærd • at sikre medlemmernes trivsel • at fremme foreningens omdømme Område: De etiske retningslinjer skal efterleves af alle i lokalforeninger, kredse og landsforeningen. Det er lokalforeningernes ansvar, at instruktørerne har den fornødne viden svarende til de træ- ningsmetoder, der undervises i på DcHs trænergrunduddannelse. Det er kredsens og landsforeningens ansvar at drage omsorg for, at der udbydes undervisning i træningsmetoder, der bygger på moderne indlæringsprincipper som f.eks. motivation og po- sitiv forstærkning. Indhold: Al træning i DcH skal have fokus på at etablere det bedst mulige samarbejde mellem hund og fører. Hunden skal altid håndteres og trænes på en måde, som sikrer, at dens fysiologiske, adfærds- mæssige og sundhedsmæssige behov tilgodeses. Det er ikke tilladt at bruge pighalsbånd eller ”gå pænt seler” med strammeanordning i DcH. I DcH skal anvendes træningsmetoder, der er baseret på respekt for hunden som et levende væsen og forståelse for hundens naturlige adfærd. Træningsmetoderne skal bygge på moderne indlæringsprincipper som f.eks. motivation, positiv forstærkning, tålmodighed og konsekvens. Træningen skal tage udgangspunkt i hundens raceegenskaber, køn og alder, herunder om det er en hvalp, en ung hund under kønsmodning eller en voksen hund, der trænes. Hvis en irettesættelse er nødvendig, skal irettesættelsen af hunden altid tilpasses til individet, forseelsen og situationen, og må aldrig være styret af hundeførerens ophidselse eller mangel på selvkontrol. Nej til Doping af hunden Hunden skal konkurrere på egne præmisser, uden at være påvirket af medicin. Som følge heraf tager DcH afstand fra medicinsk indtagelse for at fremme hundens præstation i vores træning og ved vores konkurrencer. 52 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening