DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 38

Orientering nr. 7 Hovedbestyrelsen 2018 Fane- og Vimpelregulativ Faneregulativ til brug ved DcH’s danmarksmesterskaber De lokalforeninger, der medbringer deres faner til DcH’s Danmarksmesterskaber, skal skriftligt meddele det til sekretariatet. Ønskes der udleveret en gratis faneplade, skal det meddeles via den kupon, som bliver ud- sendt fra landsforeningen inden Danmarksmesterskabet. Denne kupon kan samtidig bruges som meddelelse om at man medbringer fane. Den sidste frist, som er påført denne kupon, er sidste frist for begge dele. Den arrangerende forening skal have fanestativer til alle fanerne eller en faneborg. Ved ankomsten skal alle faner rulles ud, og anbringes i fanestativet eller i faneborgen. Det påhviler den arrangerende forening, at fanerne opbevares på betryggende vis. Anbringes fanerne udendørs ved ankomsten, skal de flyttes indendørs om natten. Ved 2-dages arrangementer skal fanerne ikke stryges om natten. Før 1. minuts stilhed siges: Faner sænk. Efter 1. minuts stilhed siges: Faner rejs. Fanen sænkes ved at fanebæreren indtager retstilling og fører højre arm frem på en sådan måde, at fanen danner en vinkel på 45 grader. Fanen kan også sænkes til vandret såfremt pladsen tillader det Det er den enkelte forening, der har ansvaret for egen fane og evt. flytning af denne. Alle fanerne skal forblive i fanestativet eller i faneborgen til umiddelbart før indmarch og præ- mieoverrækkelse. Den arrangerende forening skal i god tid, evt. skriftligt, informere alle fanebærerne om afslut- ningsceremonien. Efter indmarchen anbringes fanerne i fanestativet eller i faneborgen, hvor de forbliver under præmieoverrækkelsen. Vimpelregulativ DcH’s bordvimpel er fremstillet til brug ved forskellige specielle lejligheder hvor hovedbestyrel- sen finder det hensigtsmæssigt at Landsforeningen markerer sig. • Vimplen tildeles kun efter skriftlig ansøgning med begrundelse. • Vimplen tildeles kun efter godkendelse i hovedbestyrelsen. • Vimplen kan tildeles f.eks. en person, en forening, en forretningsforbindelse, en sponsor, en offentlig myndighed o.m.a. i såvel som udenfor Danmark. • Alle medlemmer af DcH’s hovedbestyrelse tildeles en vimpel ved tiltrædelse. Eksempler på situationer hvor vimplen kunne bevilges: • En vimpel tildeles den lokalforening der afholder et DM, uanset art. Det er det enkelte fagudvalgs ansvar at sende relevante ansøgning til Jubilæumsfonden. • En vimpel kan tildeles en jubilar der har varetaget en tillidspost for eksempel.: 1. En dommer, instruktør, konsulent og så videre. 2. Et medlem af et landsforeningsudvalg. 3. En person indstillet af en kredsbestyrelse. 4. En vimpel kan tildeles til en jubilerende lokalforening (10, 20, 25, 30, 40, 50, 75 år). • En vimpel tildeles enhver nystartet lokalforeninger. 37 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening