DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 37

Orientering nr. 6 Hovedbestyrelsen 2018 DcH Håndbogen Udgivelse Håndbogen udgives af landsforeningen DcH elektronisk. Indhold I håndbogen findes vedtægter, orienteringsblade m.m. Distribution Håndbogen stilles gratis til rådighed af landsforeningen DcH i elektronisk form. Håndbogen kan købes via sekretariatet som A4 print. Ændringer til håndbogen Ændringer til orienteringsblade foretages løbende af de respektive udvalg • Udvalg der ønsker ændringer, sender forslag til deres kontaktperson i hovedbestyrel- sen. • Umiddelbart efter behandlingen i hovedbestyrelsen sendes kommentarer/godkendel- se tilbage til udvalget. • Orienteringerne renskrives af den ansvarlige for håndbogen og sendes til sekretaria- tet. • Ændringsønsker til grundorienteringer skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 1. januar. Hovedbestyrelsens ansvarlige for håndbogen Hovedbestyrelsen udnævner hvert år på det konstituerende hovedbestyrelsesmøde en ansvarlig for håndbogen. Den ansvarliges opgaver er følgende: • Samle alle godkendte ændringer til håndbogen og indføre dem i de relevante orienterin- ger. • Sørge for at levere færdigt materiale til den elektroniske udgivelse af håndbogen og sikre upload i elektronisk form. 36 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening