DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 34

Orientering nr. 3 Hovedbestyrelsen 2018 Adresser til landsforeningen Landsforeningen udsender i årets løb mange skrivelser med informationer til lokalforeningerne. For at lokalforeningerne kan få disse informationer, er det nødvendigt, at landsforeningen har både formandens og kassererens korrekte post og mail adresser. Formandens og kassererens adresser Når der skiftes formand eller kasserer i lokalforeningen, skal landsforeningen hurtigst muligt have besked. Nye personer eller nye adresser skal meddeles landsforeningen på blanketten der findes på landsforenings hjemmeside. Hele formularen skal udfyldes, da den nye blanket umiddelbart er- statter den forrige. Andre adresser Kredsbestyrelser, dommere, konsulenter, kredsinstruktører m.fl., der er optaget på landsfor- eningens adresseliste, bedes ligeledes informere sekretariatet ved ændringer af adresse, tele- fonnummer m.m. De respektive udvalg og hovedbestyrelsens ansvarlige sørger for at tilføje og slette personer i de lister, som de hver især er ansvarlig for, og give besked til sekretariatet. Landsforeningens adresseliste Sekretariatet ajourfører løbende landsforeningens adresseliste efter de indkomne anmeldelser. Adresselisten findes på hjemmesiden. Adresser på lokale træningspladser Sekretariatet fører en liste med adresser på lokalforeningernes træningspladser. Nye foreninger samt foreninger, der får ny træningsplads, skal informere sekretariatet om træ- ningspladsens beliggenhed. Træningspladsernes adresser står på hjemmesiden under lokalforeningerne. 33 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening