DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 166

Eftersøgere skal efterleve følgende forudsætninger. • have gennemgået grunduddannelsen for medlemmer af DcH’s Eftersøgningstjeneste. • Have interesse og erfaring i arbejdet med sporsøg, feltsøg og eftersøgning, som det er kendt i DcH. • At kunne tale med empati med borgere som har mistet en genstand eller melder om et dyr i nød. • Være i stand til, gennem iagttagelse og analyse, at etablere en relevant eftersøgning enten alene eller sammen med andre eftersøgere. En eftersøger, må aldrig: • Påtage sig, eller deltage i, eftersøgninger der har karakter af politisager. • Påtage sig, eller deltage i, eftersøgninger efter ting/personer i forbindelse med kriminal- sager • Påtage sig, eller deltage i, eftersøgninger efter forsvundne personer, med mindre der specifikt er indhentet tilladelse ved politiet i hvert enkelt tilfælde. • Deltage i kriminel-/politisager i det hele taget • Aldrig foretage eftersøgninger i en borgers private bolig. Arbejdsområder Eftersøgerens arbejdsområde vil typisk være i lokalområdet med udgangspunkt i privatadres- sen. Rapportering Hver gang en eftersøger, har været i aktivitet for en borger, telefonisk/ved besøg på tabsste- det, skal det registreres i Eftersøgningstjenestens rapporteringssystem. Er der ikke, i forvejen oprettet en eftersøgningsrapport skal eftersøgeren selv sørge for opret- telsen. Forsikring Eftersøgerne er dækket af DcH’s ansvars- og arbejdsskadeforsikring, når de er på arbejde som eftersøger. Skadesanmeldelse rekvireres i givet fald i DcH’s sekretariat. Økonom i Selve eftersøgningen er vederlagsfri for kunden. Udgifter til kørsel i forbindelse med en eftersøgningsopgave afregner eftersøgeren selv med den pågældende klient. DcH har ingen andel i dækningen af udgifter i forbindelse med efter- søgningsopgaven. 165 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening