DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 164

Orientering nr. 142 Eftersøgningsudvalget Februar 2016 Kredseftersøgere De hos eftersøgningsudvalget registrerede eftersøgere, i de seks DcH kredse, vælger af deres egen midte, på almindelig demokratisk vis, en kredseftersøger, der som sin vigtigste funktion har arbejdet med, og forpligtigelsen til, at koordinere eftersøgningstjenestens funktionsområ- der i kredsene, i et tæt, og defineret samarbejde med Eftersøgningsudvalget. Valget af kredseftersøger, er i ikke tidsbegrænset, men skulle forfald af kredseftersøgeren blive aktuelt af forskellige årsager, sikres det at ovenfor nævnte proces genoptages for valg af ny kredseftersøger. Efter et sådant nyvalg informeres formanden for Eftersøgningsudvalget umiddelbart. Kredseftersøgerens opgaver og ansvarsområder: Eksterne: 1. Være det koordinerende bindeled mellem kredsens eftersøgere og Eftersøgningsudval- get (herefter benævnt EU). 2. Deltage i koordinerende landsmøder mellem Kredseftersøgere og EU. 3. Være EU behjælpelig ved arrangementer i respektive kredse når EU skal bruge facilite- ter, hundeførere og andet i forbindelse med kurser og informations-aftener. 4. Formidle information til EU omkring de eftersøgere der skal til mønstring. 5. Informere EU hvis der sker negativ udvikling i eftersøgeres eller deres hundes kompe- tencer, eller brud på de etiske regler som altid skal overholdes. 6. Være specielt opmærksom på eftersøgernes indsats og opgaver . Interne: 7. Indkalde til og afholde møde med alle kredsens registrerede eftersøgere, mindst en gang om året, eller efter behov. 8. Skal motivere kredsens eftersøgere til deltagelse i fælles træningssessioner under vari- able forhold. 9. Motivere kredsens eftersøgere til i videst muligt omfang at eftersøge parvis 10. Være opmærksom på om kredsens eftersøgere efterlever deres rapporteringspligt til EU, den er utroligt vigtig for at kvalitetsstemple hele tjenesten som en væsentlig Public Service tjeneste i hele landet. 11. Skal indtage en aktiv rolle i rekruttering af nye emner til eftersøgere. 12. Etabler gode relationer til presse i nærområdet, så succeshistorier kommer bredt ud til offentlighedens kendskab . 163 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening