DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 163

Grundorientering nr. 140 Eftersøgningsudvalget 2018 Eftersøgningsudvalget Formål Udvalgets formål er at udvide kendskabet til og brugen af DcH's Eftersøgningstjeneste i Dan- mark. Ansvar Udvalget er ansvarlig for, at eftersøgerne har de rette kompetencer og lever op til DcH’s etiske regelsæt. Kompetencer Udvalget skal have følgende kompetencer: • Faglig kompetence indenfor området • Økonomisk forståelse og ansvarlighed • Samarbejdsevner både internt og eksternt • Være i stand til at kommunikere mundtligt og skriftligt • Have økonomisk forståelse og ansvarlighed Opgaver • • • • • • • • • Udføre den daglige ledelse og passe vagttelefonen Udarbejde en kvartalsopgørelse for eftersøgninger Opdatere eftersøgerlisten, som sendes til sekretariatet og sponsorer Repræsentere DcH overfor eksterne relationer Afholde grund- og efteruddannelse for eftersøgerne Kommunikere om eftersøgningstjenesten både internt og eksternt Skabe synlighed om eftersøgningstjenesten Udarbejde og overholde budget og handlingsplaner Have kontakt til hovedbestyrelsens kontaktperson Organisering Udvalgets formand vælges på landsmødet for to år ad gangen. Herudover består udvalget af 2- 5 medlemmer. Formanden er i samarbejde med hovedbestyrelsen ansvarlig for udvælgelsen af de øvrige medlemmer i udvalget. Udvalget konstituerer sig med økonomiansvarlig og sekretær og fordeler i øvrigt opgaverne imellem sig. Udvalget skriver referater af møder, og disse referater sendes til forretningsføreren m.fl. senest 21 dage efter et afholdt møde. Udvalgets formand udfærdiger en skriftlig årsberetning, der sendes til forretningsføreren senest 1. januar. Beretningen kan suppleres med en mundtlig beretning på landsmødet. Formanden deltager på landsmøde, fællesmøde og formandsmøde. Udvalgsmedlemmer deltager på landsmødet og fællesmødet. 162 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening