DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 160

Andre dommeruddannelser. Rally Udvalget kan godkende rallydommere der er autoriseret i DKK som DcH rallydommer. Godkendelsen sker efter indstilling fra den pågældendes lokalforening og via kredsen. Udvalget tager stilling til om, der skal ske en in dividuel efteruddannelse i fx stævneafvikling før endelig godkendelse. 159 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening