DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 158

Orientering nr. 131 Rallyudvalget Juli 2018 Dommere i Rally Adgangskrav for dommeraspiranter Aspiranten skal have kendskab til og forståelse for stævnebetingelserne i Rally. Aspiranten skal have relevant erfaring indenfor Rally, og vedkommende skal have bestået ekspert klassen mi- nimum 2 gange. Aspiranten skal besidde en generel fornuftig og selvsikker fremtræden. Rally Udvalget vil fore- tage en individuel vurdering af aspiranterne. Lokalforeningen Lokalforeningen udtager og tilmelder dommeraspiranten til kredsbestyrelsen. Lokalforeningen står inde for, at aspiranten opfylder adgangskravene og har de personlige kvalifikationer, der kræves for ansvarsbevidst at kunne udføre dommerhvervet i DcH og hundesporten i øvrigt på en positiv måde. Kredsbestyrelsen Kredsbestyrelsen skal tilmelde aspiranten til Rally Udvalget med navn, adresse, lokal- forening, medlemsnummer, mailadresse og telefonnummer. Ved flere aspiranter skal disse prioriteres. Holde øje med at Rallydommeruddannelsen forløber efter orienteringen. Kredsen og Lokalforeningen har samme forpligtelse som over for andre DcH aspiranterne. Uddannelse Uddannelsen afholdes som en introduktions weekend, en aspirantperiode og et afsluttende kursus/dommerprøve. Alle dele skal gennemføres med et tilfredsstillende resultat og indehol- der en individuel vurdering af aspiranten. • Aspiranten skal følge det kursusforløb, som udvalget fastlægger. • Mellem introduktionsdagen og dommerprøven skal aspiranten have været ”føl” ved mindst 3 kredsstævner, sammen med mindst 2 DcH rally dommere. Heraf gerne et stævne i en anden kreds. • Aspiranten skal have dømt mindst 100 gennemløb, heraf mindst 30 gennemløb på samme stævne. • Aspiranten skal have deltaget ved bedømmelser i alle klasser. • Aspiranten skal holde Rally Udvalgets dommeransvarlige orienteret om ”følperioder”, herunder antal hunde der er bedømt samt særlige hændelser. Introduktions weekender indeholder • Generel orientering om uddannelsen. • Etik, moral og feedbackregler. • Rallyregler og bedømmelser. • Banetegning. • Diverse papirer vedrørende rally. 157 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening