DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 157

Grundorientering nr. 130 Rallyudvalget 2018 Rallyudvalget Formål Udvalgets formål er at varetage rallysportens udvikling i DcH. Ansvar Udvalget er ansvarlig for uddannelse og efteruddannelse af rallydommere, efteruddannelsen af rallyinstruktører samt ansvarlig for konkurrenceprogrammet og dommervejledningen til dette i samarbejde med DKK. Kompetencer Udvalget bør have følgende kompetencer: • Specialviden indenfor rallysporten. • Evne at samarbejde både internt og eksternt. • Kunne kommunikere mundtligt og skriftligt. • Have økonomisk forståelse og ansvarlighed. • Kunne planlægge sit arbejde. Opgaver • • • • • • • • • • • Informere DcH om regler og programmer i rally Udtage dommere til DcH’s Danmarksmesterskab Repræsentere DcH overfor eksterne rallyrelationer Udarbejde og overholde budget samt handlingsplaner Uddanne og efteruddanne rallydommere i DcH Godkende rallybaner til DcH’s DM Have kontakt til hovedbestyrelsens kontaktperson Efteruddannelse af rallyinstruktører Indstille relevante DM udtagelseskrav til HB Registrerer dommernes aktiviteter Ajourføre orienteringer Organisering Udvalgets formand vælges på landsmødet for to år ad gangen. Herudover består udvalget af 2- 5 medlemmer. Formanden er i samarbejde med hovedbestyrelsen ansvarlig for udvælgelsen af de øvrige medlemmer i udvalget. Udvalget konstituerer sig med økonomiansvarlig og sekretær, hvorefter udvalget i øvrigt fordeler opgaverne imellem sig. Udvalget skriver referater af møder, og disse referater sendes til forretningsføreren senest 21 dage efter et afholdt møde. Udvalgets formand udfærdiger en skriftlig årsberetning, der sendes til forretningsføreren senest 1. januar. Beretningen kan suppleres med en mundtlig beretning på landsmødet. Formanden deltager på landsmøde, fællesmøde og formandsmøde. Udvalgsmedlemmer deltager på landsmødet og fællesmødet. 156 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening