DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 154

Orientering nr. 120 Ungdomsudvalget 2018 Ungdomsudvalget Formål Udvalgets formål er at udbrede kendskabet til og synliggøre ungdomsarbejdet i DcH. Ansvar Udvalget er ansvarlig for rådgivning om ungdomsarbejdet i DcH. Kompetencer Udvalget bør have følgende kompetencer: • Interesse og forståelse for samspillet mellem hunde og unge mennesker • Evne til at samarbejde både internt og eksternt • Kunne kommunikere mundtligt og skriftligt • Have økonomisk forståelse og ansvarlighed • Kunne planlægge sit arbejde Opgaver • • • • • • Bistå lokalforeninger med information og vejledning om start af ungdomshold Sikre vejledninger til træningsaktiviteter Have øje for nye muligheder for ungdomsarbejde i DcH Information og kommunikation i DcH om udvalgets arbejde Udarbejde og overholde budget og handlingsplaner Have kontakt til hovedbestyrelsens kontaktperson Organisering Udvalgets formand vælges på landsmødet for to år ad gangen. Herudover består udvalget af 2- 5 medlemmer. Formanden er i samarbejde med hovedbestyrelsen ansvarlig for udvælgelsen af de øvrige medlemmer i udvalget. Udvalget konstituerer sig med økonomiansvarlig og sekretær og fordeler i øvrigt opgaverne imellem sig. Udvalget skriver referater af møder, og disse referater sendes til forretningsføreren m.fl. senest 21 dage efter et afholdt møde. Udvalgets formand udfærdiger en skriftlig årsberetning, der sendes til forretningsføreren senest 1. januar. Beretningen kan suppleres med en mundtlig beretning på landsmødet. Formanden deltager på landsmøde, fællesmøde og formandsmøde. Udvalgsmedlemmer deltager på landsmødet og fællesmødet. 153 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening