DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 153

Prøven bedømmes med ”bestået” eller ”ikke bestået” og foretages af mindst 2 medlemmer af konsulentudvalget, plus en ekstern censor med særlig kendskab til bedømmelse af hundead- færd. Resultatet af prøven meddeles på dagen til konsulentaspiranten. 152 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening