DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 150

Orientering nr. 114 konsulentudvalget marts 2018 Økonomisk fordeling Konsulenternes indsats kommer DcH til gode på flere plan. • Landsforeningen: PR-værdi for hele DcH bl.a. ved synlighed i lokalområdet. • Kredse: Konkret rådgivning af hundeejere i alle kredse. • Lokalforeningerne: Ved at konsulenten rådgiver lokalforeningens medlemmer m.h.t. adfærdsproblemer og ved at bidrage med information om adfærdsrelaterede emner i forbindelse med opstart af nye hold, medlemsaktiviteter o.lign. Samt ved tilgang af nye medlemmer, når konsulenten henviser en hundeejer til træ- ningspladserne for at få løst sine adfærdsproblemer. Derfor er det aftalt at den økonomiske byrde fordeles mellem de enkelte instanser. Landsforeningen Landsforeningen betaler følgende udgifter: 1. Kørselsudgifter i forbindelse med 1 årligt møde i hver kreds. 2. Alle udgifter i forbindelse med konsulentens deltagelse i årsmøde / efteruddannelse ar- rangeret af konsulentudvalget. 3. De officielle Id-kort til alle konsulenter. 4. Konsulenternes forbrug af landsdækkende brochurer. 5. Udgifter vedr. landsudvalgets deltagelse i kredsgeneralforsamling / kredsrådsmøder Kredsene Kredsene betaler følgende udgifter: 1. Forplejningen/opholdsudgifter til konsulenterne i forbindelse med 1 årligt møde i hver kreds. 2. Efter ansøgning/godkendelse, alle kørselsudgifter og forplejning til konsulenterne, hvis der afholdes mere end 1 årligt møde i kredsen. 3. Efter ansøgning/godkendelse, konsulentens udgifter i forbindelse med deltagelse på landsdækkende kurser med brugerbetaling. 4. Udgifter i forbindelse med kredskonsulentens deltagelse i møder på kredsplan. Lokalforeningerne Lokalforeningerne kan betale udgifter såsom: 1. Tilskud til lokale brochurer, som den enkelte konsulent får lavet efter aftale med sin lo- kalforening. 2. Efter ansøgning/godkendelse, for konsulentens deltagelse på kurser arrangeret på lands-/kredsplan. 149 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening