DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 145

Grundorientering nr. 110 konsulentudvalget marts 2012 Konsulentudvalg Formål Udvalgets formål er at forestå hundeadfærdskonsulenters uddannelse og medvirke til synliggø- relse af hundeadfærdskonsulenttjenesten, samt sikre den daglige drift efter orienteringerne. Ansvar Udvalget er ansvarlig for hundeadfærdskonsulenternes grund- og efteruddannelse og at samle hundeadfærdskonsulenterne til vidensdeling. Kompetencer Udvalget bør have følgende kompetencer: • Være konsulentuddannet og aktiv i DcH • Være gode til at samarbejde både internt og eksternt • Kunne kommunikere mundtligt og skriftligt • Have økonomisk forståelse og ansvarlighed • Kunne planlægge sit arbejde Opgaver • • • • • • • • • • • • • • • Organisere hundeadfærdskonsulentkorpset Udarbejde en årlig aktivitetsrapport Hjælpe og rådgive de enkelte hundeadfærdskonsulenter Sikre overholdelse af etiske regler Arrangere et årligt møde med kredskonsulenterne Afholde årsmøde/efteruddannelse for hundeadfærdskonsulenterne hvert år Uddanne nye hundeadfærdskonsulenter efter orientering nr. 115 Synliggøre hundeadfærdskonsulenttjenesten internt og eksternt Fastlægge krav til hundeadfærdskonsulentuddannelsen Informere og kommunikere om udvalgets arbejde i DcH Udarbejde og overholde budget og handlingsplaner Have kontakt til hovedbestyrelsens kontaktperson Udarbejde nødvendige formularer og lignende til brug for konsulenttjenesten Sikre at adresseliste over konsulenter er ajourført Ajourføre orienteringerne vedrørende konsulenttjenestens arbejdsområder Organisering Udvalgets formand vælges på landsmødet for to år ad gangen. Herudover består udvalget af 2- 5 medlemmer. Formanden er i samarbejde med hovedbestyrelsen ansvarlig for udvælgelsen af de øvrige medlemmer i udvalget. Udvalget konstituerer sig med økonomiansvarlig og sekretær og fordeler i øvrigt opgaverne imellem sig. Udvalget skriver referater af møder, og disse referater sendes til forretningsføreren m.fl. senest 21 dage efter et afholdt møde. Udvalgets formand udfærdiger en skriftlig årsberetning, der sendes til forretningsføreren senest 1. januar. Beretningen kan suppleres med en mundtlig beretning på landsmødet. Formanden deltager på landsmøde, fællesmøde og formandsmøde. Udvalgsmedlemmer deltager på landsmødet og fællesmødet. 144 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening