DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 142

Orientering nr. 102 Nordisk udvalg april 2013 DM i de nordiske discipliner Spor og Rundering Vejledning og handlingsplan DM i de nordiske discipliner spor og rundering arrangeres hvert år og så vidt muligt i første halvdel af april måned. Der afholdes minimum et formøde med gennemgang af areal, mellem den arrangerende forening og Nordisk udvalg. Det sidste senest 4 uger før konkurrencen. Der henvises i øvrigt til drejebog på DcH’s hjemmeside, under Nordisk udvalg. Udtagelsesregler til DM i de nordiske discipliner: Deltagere: Alle hunde uanset herkomst kan deltage i DM. Tilmelding skal ske via DcH’s online tilmelding. Antal resultater For at kunne udtages skal hundeføreren have opnået mindst 2 beståede resultater. Resultaterne skal være opnået fra og med først kommende weekend efter DM til 13 dage før kommende DM. Følgende resultater kan bruges: Nordisk Klasse (bestået) Lille Nordisk Klasse (bestået) Udtagelse Udtagelsen sker i prioritetsrækkefølge efter nedenstående pointsystem på baggrund af 2 bestå- ede resultater. Point 6 5 4 Konkurrence 2-dags konkurrence ved Nordisk Mesterskab (bestået begge dage) Konkurrence i Nordisk Klasse (bestået) Lille Nordisk klasse(Bestået) Pointlighed Ved pointlighed vil prioritetsrækkefølgen afgøre, hvem der bliver udtaget. 1. Det betyder, at hvis et af de to resultater er fra en lavere prioritet, vil man få en lavere placering i udtagelsesrækkefølgen. Eneste undtagelse er: Hvis der indgår et bestået resultat fra Nordisk mesterskab vil man altid rangere over andre resultater. 2. De 2 bedste total resultater lægges sammen 3. De 2 bedste resultater i hovedmomentet efter koefficient lægges sammen. I spor gælder det både startfelt og sporsøg. 4. Bimomenterne, der er opnået sammen med de 2 bedste hovedmomenter, lægges sam- men. 5. Hvis der stadig er pointlighed foretages lodtrækning. 141 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening