DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 139

Grundorientering nr. 100 Nordisk udvalg 2018 Nordisk udvalg Formål Udvalgets formål er at varetage administration af DcH's lille nordiske, Nordisk program og FCI guidelines (Fédération Cynologique Internationale) for International Nordic Style Trials, samt Nordisk Komite’s Clarifications af FCI’s guidelines for nordic style. Udvalget er ansvarlig for af- vikling af Nordisk DM og Nordisk Mesterskab (NOM) i Danmark. Ansvar Udvalget er ansvarlig for at udpege, uddanne og efteruddanne dommere i de nordiske pro- grammer. Udvalget er ligeledes ansvarlig for afvikling af DcH’s DM i de nordiske programmer samt for udtagelse af hundeførere til de Nordiske Mesterskaber. Udvalget har det overordnede ansvar for afvikling af de Nordiske Mesterskaber, når de afvikles i Danmark. Udvalget samarbejder med en lokalforening om afvikling af DM og NOM. Kredsene er ansvarlig for på skift at udpege arrangerende lokalforening til DM, NU er ansvarlig for at finde arrangør af NOM. Kompetencer Udvalget bør have følgende kompetencer: • Indgående kendskab til det nordiske program • Kunne kommunikere mundtligt og skriftligt • Have økonomisk forståelse og ansvarlighed • Evne at samarbejde både internt og eksternt • Skal kunne planlægge sit arbejde Opgaver • • • • • • • • • • • Formidle informationer og ændringer fra Nordisk komité til DcH Sikre opdatering af konkurrenceprogram og retningslinjer Ansvarlig for programmet Nordisk og lille nordisk Samarbejde med lokalforening om afvikling af Nordisk DM og NOM, herunder godken- delse af arealer Udtage hundeførere, dommere og holdledere til DM og NOM Ansvarlig for DcH’s uddannelse af dommere i det nordiske program Samarbejde med brugshundeudvalget om DcH’s uddannelse af figuranter i det nordiske program Skydds Repræsentere DcH i Nordisk komité Løbende informere DcH’s hovedbestyrelse om udvalgets arbejde Udarbejde og overholde budget og handlingsplaner Kontakt til hovedbestyrelsens kontaktperson Organisering Udvalgets formand vælges på landsmødet for to år ad gangen. Herudover består udvalget af 2- 5 medlemmer. Formanden er i samarbejde med hovedbestyrelsen ansvarlig for udvælgelsen af de øvrige medlemmer i udvalget. Udvalget konstituerer sig med økonomiansvarlig og sekretær og fordeler i øvrigt opgaverne imellem sig. Udvalget skriver referater af møder, og disse referater sendes til forretningsføreren m.fl. senest 21 dage efter et afholdt møde. 138 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening