DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 137

Orientering nr. 93 Agilityudvalget januar 2009 Lokalforeningens ansvar for hund og fører i agility Lokalforeningens bestyrelse har ansvaret for, at hund og fører stiller op i den/de klasse(r), hvor de hører hjemme og hunde der sendes til konkurrence, ikke er til fare for de personer og hunde, der er til stede. Flere førere – samme hund. Flere førere kan godt gå til prøver/konkurrencer med den samme hund, blot skal følgende regler overholdes. 1. Alle førere skal være tilmeldt landsforeningen med hver sit medlemsnummer. 2. Resultatbogen følger hunden. • Hvis en anden hundefører end ejeren løber med hunden i åben klasse, skrives ved- kommendes resultater på en ny linje, samt navn/medlemsnummer i rubrikken, som er beregnet til dommernavnet. • Resultater til udtagelse til DM m.m. beregnes for hver fører for sig. • Resultater fra begge førere må ikke sammenlægges med henblik på udtagelse. 3. Oprykning beregnes ud fra hundens resultater, det vil sige, at oprykning kan opnås med flere førere. 4. En hund kan kun deltage i samme konkurrence med en fører. 5. En konkurrence er en klasse. 6. En hund kan kun deltage med en hundefører i samme DM. 136 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening