DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 133

Grundorientering nr. 90 Agilityudvalget 2018 Agilityudvalget Formål Udvalgets formål er at fremme og udvikle agility indenfor DcH og efterleve de internationale FCI (Fédération Cynologique Internationale) regler. Ansvar Udvalget er ansvarlig for, at DcH efterlever de internationale FCI agilityregler, samt ansvarlig for uddannelse og efteruddannelse af agilitydommere. Kompetencer Udvalget bør have følgende kompetencer: • Specialviden indenfor agilitysporten • Evne til at samarbejde både internt og eksternt • Evne til at kommunikere mundtligt og skriftligt • Have økonomisk forståelse og ansvarlighed • Kunne planlægge sit arbejde Opgaver • • • • • • • Informere i DcH regi om FCI’s regler og programmer i agility Udtage dommere til DcH’s Danmarksmesterskab Repræsentere DcH overfor eksterne agilityrelationer Uddanne og efteruddanne agilitydommere i DcH Godkende agilitybaner til DcH’s DM Udarbejde og overholde budget og handlingsplaner Have kontakt til hovedbestyrelsens kontaktperson Organisering Udvalgets formand vælges på landsmødet for to år ad gangen. Herudover består udvalget af 2- 5 medlemmer. Formanden er i samarbejde med hovedbestyrelsen ansvarlig for udvælgelsen af de øvrige medlemmer i udvalget. Udvalget konstituerer sig med økonomiansvarlig og sekretær og fordeler i øvrigt opgaverne imellem sig. Udvalget skriver referater af møder, og disse referater sendes til forretningsføreren m.fl. senest 21 dage efter et afholdt møde. Udvalgets formand udfærdiger en skriftlig årsberetning, der sendes til forretningsføreren senest 1. januar. Beretningen kan suppleres med en mundtlig beretning på landsmødet. Formanden deltager på landsmøde, fællesmøde og formandsmøde . Udvalgsmedlemmer deltager på landsmødet og fællesmødet. Orientering nr. 91 Agilityudvalget august 2014 Agilitydommere Adgangskrav for dommeraspiranter 132 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening