DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 132

Hunden må ikke være kryptorchid eller monorchid. Der udtages 5 hundeførere til VM. DcH’s sporhunde – DM DcH’s IFH DM afholdes samtidig med de andre klasser i DcH. Til DM udtages 12 hundeførere, der i tidsrummet efter DM og til 14 dage før DM ved en udtagelse har opnået mindst 70 point. Hvis der ikke kvalificeres 12, kan der medtages HF som ved en almindelig prøve afholdt i DcH regi har opnået 70 point eller derover. Resultater fra en udtagelse vægter højere end en almin- delig prøve. En hundefører kan kun deltage i samme IFH – DM med én hund. Desuden gælder resultater opnået ved DKK’s IFH – DM, sidstnævnte dog kun hvis hundeføre- ren stiller op for DcH. DKKs sporhunde - DM DKKs IFH – DM afholdes altid den 2. weekend i oktober. Konkurrencen afvikles i IGP – IFH prø- ven, og den enkelte hund skal aflægge prøve både lørdag og søndag. Til DKKs IFH-DM udtages der fast 3 deltagere fra hver specialklub/forening. Yderligere delta- gere udtages i point rækkefølge. Deltagerne skal i tidsrummet fra foregående års DKKs IFH – DM til 3 uger før det kommende DKK IFH – DM have bestået 2 DKK – IFH prøver med mindst 70 point. For at kunne stille op for DcH skal udtagelsesresultaterne være opnået ved prøve i DcH. Der- udover gælder også resultater opnået ved FCI IFH EM og FCI IFH – Weltcup Der kan kun tilmeldes hunde, der er stambogsført i DKK. FCIs sporhunde weltcup Deltagere til Weltcuppen udtages af DKK ved DKKs IFH – DM. Der kan kun udtages hunde stambogsført i DKK. Hunden må ikke være kryptorchid eller monorchid. Der udtages 2 hunde til Weltcuppen. Udtagelse og tilmelding Udtagelse til DcH’s IGP DM sker efter den sidste udtagelseskonkurrence er afviklet, stillingen vil løbende blive opdateret på DcH’s hjemmeside. Tilmelding til DKKs IGP – DM kan ske hvis IGP3 bestås til DcH’s DM med mindst 80 i gruppe C – Udtagelse til DKKs IFH DM foregår via bedste 2 resultater ved prøver aflagt i DcH. 131 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening