DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 129

Orientering nr. 85 Brugshundeudvalget marts 2019 Brugsprøvedommere i DcH Dommeraspiranter BHU er ansvarlig for udvælgelsen af dommeraspiranter. For Skydds i samarbejde med Nordisk udvalg. Aspiranten skal have et grundigt kendskab til brugsprøveprogrammerne, f.eks. ved selv at have ført hunde til prøve. Aspiranten behøver ikke at være uddannet dommer i DcH’s programmer. For at blive uddannet dommer i Skydds (forsvarsarbejdet) skal man have en dommeruddan- nelse, enten som Nordisk dommer eller brugsprøvedommer. Uddannelse Brugshundeudvalget er ansvarligt for aspiranternes uddannelse. Uddannelsen kan i praksis over- lades til andre foreninger, f.eks. Schæferhundeklubben. Skydds dommere skal uddannes af BHU, i forsvarsarbejdet. Brugshundeudvalget afholder et årligt kursus for både dommere og aspiranter. Dommerprøve Dommerprøve afholdes efter de regler, der er afstukket fra DKK’s Brugshundeudvalg. Dog skal dommerprøven i Skydds (forsvarsarbejdet) afholdes i samarbejde med en godkendt Skydds dommer fra DcH eller anden relevant samarbejdspartner. Efter indstillingen til dommerprøven og en bestået dommerprøve, kan aspiranten / dommeren ikke søge om optagelse på andre klubbers dommerliste, uden godkendelse fra Brugshundeud- valget og HB. Økonomi vedrørende Uddannelse Landsforeningen betaler evt. kursusgebyr for uddannelse i anden forening. Landsforeningen betaler kørsel og ophold til DcH’s efteruddannelse og til DKK’s BHU dommer- møder. Landsforeningen betaler kørsel, udgift og ophold i forbindelse med aflæggelse af dommerprøve. Landsforeningen betaler aspirantens kørepenge, når aspiranten bliver indstillet til dommerprøve. Efteruddannelse Brugshundeudvalget afholder kursus efter behov, med efteruddannelse for dommere, aspiranter og godkendte prøvefiguranter (evt. sammen med mønstring). Dommermøde Dansk Kennel Klubs Brugshundeudvalg afholder dommermøder og efteruddannelse. Dommerens aktivitet For at kunne stå på DcH’s liste over brugsprøvedommere, skal dommerne opretholde en vis aktivitet indenfor brugsprøveprogrammerne. Dommeren skal som minimum: • Have dømt 6 brugsprøver indenfor 2 år • Deltage i DcH’s efteruddannelse mindst hvert andet år • Deltage i DKK BHU's dommermøde mindst hvert andet år Hvis dommeren ikke opfylder disse 3 betingelser kan han/hun slettes af DcH’s dommerliste. Udtagelse af dommere til DM Brugshundeudvalget udtager dommere til DcH’s DM i IGP 3 og IFH DM og meddeler dette til dommerudvalget senest 1. august. 128 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening