DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 124

Grundorientering nr. 80 Brugshundeudvalget 2018 Brugshundeudvalget Formål Udvalgets formål er at administrere FCI's (Fédération Cynologique Internationale) prøvepro- grammer indenfor DcH. Ansvar Udvalget er ansvarlig for, at DcH efterlever de internationale FCI brugsprøveregler, samt an- svarlig for uddannelse og efteruddannelse af brugsprøvedommere. Kompetencer Udvalget bør have følgende kompetencer: • Specialviden indenfor FCI’s programmer IGP og IFH • Evne til at samarbejde både internt og eksternt • Kunne kommunikere mundtligt og skriftligt • Have økonomisk forståelse og ansvarlighed • Kunne planlægge sit arbejde Opgaver • • • • • • • • • • Formidle informationer og ændringer fra FCI til DcH Ansvarlig for DcH’s uddannelse af figuranter og dommere i FCI’s programmer IGP og IFH Ansvarlig for DcH’s uddannelse af figuranter i det nordiske program Skydds Ansvarlig for IGP og IFH prøver i DcH, samt orienteringer og konkurrencevejledninger mv. Ansvarlig for DcH’s sporhunde-DM i samarbejde med en lokalforening Udtage dommere og godkende arealer til DcH’s DM indenfor IGP og IFH Repræsentere DcH ved fællesmøder med DKK Løbende informere DcH’s hovedbestyrelse om udvalgets arbejde Udarbejde og overholde budget og handlingsplaner Have kontakt til hovedbestyrelsens kontaktperson Organisering Udvalgets formand vælges på landsmødet for to år ad gangen. Herudover består udvalget af 2- 5 medlemmer. Formanden er i samarbejde med hovedbestyrelsen ansvarlig for udvælgelsen af de øvrige medlemmer i udvalget. Udvalget konstituerer sig med økonomiansvarlig og sekretær og fordeler i øvrigt opgaverne imellem sig. Udvalget skriver referater af møder, og disse referater sendes til forretningsføreren m.fl. senest 21 dage efter et afholdt møde. Udvalgets formand udfærdiger en skriftlig årsberetning, der sendes til forretningsføreren senest 1. januar. Beretningen kan suppleres med en mundtlig beretning på landsmødet. Formanden deltager på landsmøde, fællesmøde og formandsmøde. Udvalgsmedlemmer deltager på landsmødet og fællesmødet. 123 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening