DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 122

Orientering nr. 78 Konkurrenceudvalget 2018 Udelukkelse og diskvalifikation Kopi af diskvalifikations dokumenter fra alle klasser skal sendes til konkurrenceudvalget for ar- kivering. En hund kan udelukkes/diskvalificeres ved konkurrencer/stævner hvis: • • • • Hunden direkte og uprovokeret, angriber personer eller hunde, Hvilket medfører diskva- lifikation og bortvisning Hunden efter dommerens skøn er uegnet til deltagelse på grund af dårlig kondition, fy- siske eller psykiske handicaps Hunden udviser aggressivitet overfor dommer, hjælpere, andre hunde eller disses hun- deførere m.fl. på konkurrencepladsen eller konkurrencebanen Udførelsen af øvelsen, efter dommerens skøn, vil skade hunden En hundefører kan udelukkes/diskvalificeres ved konkurrencer / stæv- ner hvis: • Hundeføreren ikke retter sig efter dommerens/konkurrenceledelsens anvisninger samt regler • Hundeføreren udøver en efter dommerens/konkurrenceledelsen skøn unødvendig hård- hed overfor hunden • Hundeføreren forstyrrer en konkurrent der er under udførelse af øvelsen • Hundeføreren udviser en efter dommerens/konkurrenceledelsens skøn utilstedelig op- førsel • Hundeføreren afstraffer sin hund i eller ved konkurrencepladsen/ringen, både fysisk og/eller psykisk. (f.eks. ved spark, slag eller lign.) Såfremt en hundefører udelukkes/diskvalificeres, idømmes en karantæne efter landsforenin- gens vedtægter § 21 A. Hundebid i konkurrencer 1. Første gang en hund under konkurrence bider en figurant, bliver den diskvalificeret, og kan efterfølgende tidligst deltage i konkurrence en måned efter, forudsat lokalforenin- gen godkender hunden til at deltage i konkurrencer. 2. Hvis den efterfølgende bider igen under konkurrence, skal den bedømmes og godken- des af kredsbestyrelsen inden den starter igen. Den enkelte kredsbestyrelse udarbejder selv retningslinjer for en godkendelsesprocedure. 3. Sker det en tredje gang, er hunden udelukket for stedse for bedømmelse i konkurren- cer. Dette gælder kun hvor det er levende figuranter hunden bider, og hvor hunden som følge deraf bliver diskvalificeret i hele konkurrencen. Hunde som har bidt en eller to gange, men er i et træningsforløb for at løse problemet, starter ikke fra 0, men starter derfra hvor de er kommet til, dog således, at har en hund bidt tre gange, så er der desværre ikke flere forsøg tilbage. Hvis en hund bliver diskvalificeret i en konkurrence på grund af bid, skal samtlige kredsfor- mænd orienteres skriftligt. Sanktioner i konkurrencer 121 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening