DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 120

Ved pointlighed lægges det bedste resultat fra Eliteklassen og IGP-III sammen, og pokalen til- deles den kreds med den højeste pointsum. Er der stadig pointlighed mellem flere kredse, foretages lodtrækning. Agilitypokalen Er skænket af Hans Peter Dinesen i 1997. Pokalen uddeles ved de årlige Danmarksmesterskaber til den kreds, der sammenlagt opnår det bedste resultat i agility. Kredsens resultater udregnes således: Banetider og fejl i både agility- og springklasse for samtlige kredsens hunde i begge klasser lægges sammen, og gennemsnittet udregnes. Den kreds, der i gennemsnit har færrest fejl og mindst tid vinder pokalen. Ved pointlighed vægtes agility højest. Der skal minimum deltage 5 hunde fordelt på de 2 klasser (agility og spring) fra samme kreds, for at kredsen kan vinde pokalen. Pokalen opbevares hos kredsformanden. Kredsnummer og årstal indgraveres i pokalen. Når der ikke er plads til flere graveringer, tilfalder den landsforeningen til opbevaring. Vandrepokaler til andre mesterskaber Eliteturneringens vandrepokal Er skænket af det udvalg, der startede Danmarksturneringen for Elitehunde, nemlig Henning Olsen, Egon Mortensen, Bjarne Vistesen og Hans Mikkelsen. Turneringen startede i 1984, hvor vandrepokalen også uddeltes første gang. Eliteturneringens vandrepokal gives til vinderen af den årlige Danmarksturnering for Elitehunde. Når pokalen er udgraveret, tilfalder den landsforeningen til opbevaring. 119 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening