DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 115

• Evt. kortskitse over konkurrencearealet med angivelse af klasser og øvelser. • Vejledende tidsplan for konkurrencedagen. Tilrettelæggelse af konkurrencen Konkurrencen skal afvikles i overensstemmelse med DcH’s konkurrenceprogram. Arrangørerne kan støtte sig til konkurrencevejledningen.(se DcH´s hjemmeside) Desuden står kredsens konkurrence- og dommerudvalg til rådighed med hjælp og vejledning. Præmier Ved konkurrenceplanlægningen i kredsen aftales antal præmier i hver klasse. Foreligger der ingen aftale herom, vil man normalt anskaffe 3 præmier i hver klasse. Indgravering i præmierne skal indeholde tid og sted for konkurrencen samt placering og klasse. Dispensation Landsforeningens konkurrenceudvalg kan give dispensation til hunde og hundeførere der f.eks. har et handicap. Ansøgningen om dispensation fremsendes pr. post med alle relevante bilag til formanden for udvalget. Udvalget vil ved først kommende møde vurderer ansøgning. Konkur- renceudvalget skriver dispensationen i hundeførerens resultathæfte. Ansøgning om dispensation vedrørende medfødt stumphale skal dokumenteres over for udvalget ved dyrlægeattest. Hundeførere der har en dispensation, skal meddele dette til konkurrencele- delsen ved indskrivning og forevise resultathæftet med dispensationen. Konkurrenceledelsen informerer dommerne i den pågældende klasse. Aflysning Aflysning af en kredsgodkendt konkurrence, kan kun ske med godkendelse af kredsbestyrelsen. Konkurrencelederen på dagen må sørge for kontakten til kredsbestyrelsen. Skulle det ske at en øvelse i en klasse ikke kan gennemføres, er det kun klassen og ikke hele konkurrencen på dagen der aflyses. Bliver en konkurrence på DcH tilmeld aflyst, skal der gives besked til KU på resultater@dch- dm.dk så vi ikke skal vente på resultatet. 114 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening