DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 114

Annoncering Den arrangerende lokalforening skal straks ved årets begyndelse noterer arrangementet på DcH Online tilmelding, for at vise arrangementet. Den arrangerende lokalforening skal senest 4 uger før konkurrencen give detaljerede oplysninger om mødested og tidspunkt. Eventuelt medsendes en kortskitse med angivelse af mødested. Tilmeldingsblanket med angivelse af adresse for returnering og evt. indhentning af yderligere oplysninger sendes også med. På DcH’s hjemmeside findes et link, til DcH’s Online Tilmeldingssystem. Udvælgelse af dommere I kredse, hvor en dommerforening eller -central forestår udvælgelse af dommere, kontaktes denne med henblik på udvælgelse af dommere. Hvor ingen central udvælgelse af dommere forefindes, kontaktes det ønskede antal dommere i god tid - anvend skriftlig invitation med svarkuvert. Mindst 1 uge før konkurrencen orienteres dommerne med angivelse af mødested og – tid. Des- uden anføres hvilke klasser og øvelser, dommeren skal dømme. Kørepenge udbetales i henhold til landsforeningens takster. Tilmelding af hundeførere Hundeførerne kan kun tilmeldes/godkendes af deres lokalforening. Der skal bruges DcH – tilmeldingsblanket eller egen online tilmelding, hvor samtlige rubrikker er udfyldt. Tilmeldingsblanketten skal attesteres af én af lokalforeningen bemyndiget person, som er an- svarlig for hund og fører. Hvis ikke andet er anført ved annonceringen, er tilmeldingsfristen 14 dage. Vaccination Det er hundeførerens ansvar at dette er i orden. Se i øvrigt orientering nr. 25 og nr. 26 Drægtige tæver En tæve må ikke stille til konkurrence/prøve, hvis den er parret for mere end 4 ugers siden, samt hvis den har hvalpe, der er mindre end 8 uger gammel. Resultathæfter Resultathæfter afleveres på konkurrencedagen til konkurrenceledelsen ved afhentning af pro- gram og startnummer. Resultathæftet er en forudsætning for deltagelse i konkurrencen. Alle resultater føres i resultathæftet. Program til konkurrencen Den arrangerende lokalforening skal udarbejde og udlevere et program til alle deltagere, dom- mere og evt. hjælpere. Programmet skal indeholde følgende: • Startnumre i alle klasser. • Hundeførerens navn og lokalforening. • Hundens navn og evt. race. • Plads til notering af resultater. • Dommeres navne med angivelse af de øvelser, de bedømmer. 113 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening