DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 112

En fører – medlemskab i to lokalforeninger i samme kreds. En hundefører, der er medlem i 2 lokalforeninger, skal have 2 resultathæfter. Ved tilmelding til kredskonkurrencer i lokalforening A føres resultatet kun i resultathæftet fra lokalforening A. Resultater fra lokalforening B føres kun i resultathæftet fra lokalforening B. Resultater kan ikke overføres fra det ene resultathæfte til det andet. Resultater til udtagelse til DM m.m. beregnes for hver lokalforening for sig. Hund og fører kan kun udtages fra én lokalforening. Oprykning beregnes ud fra hundens resultater, det vil sige, at oprykning kan opnås med resul- tater fra begge lokalforeninger. 111 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening