DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 110

Orientering nr. 74 Konkurrenceudvalget 2018 Indplacerings- og oprykningsregler DcH’s kon- kurrenceprogram Indplacering 1. Hunde og førere, der ikke tidligere har deltaget i DcH’s prøver og konkurrencer, eller i andre foreningers prøver og konkurrencer, indplaceres i klasse C. 2. Rutinerede førere, der starter med ny hund, og som tidligere ved DcH’s prøver og kon- kurrencer har opnået minimum oprykning til klasse B, skal indplaceres i klasse B. 3. Overtager en fører en rutineret hund, skal fører og hund indplaceres i den klasse, hvor hunden hører til, uanset førerens kvalifikationer. 4. Hunde og førere, der tidligere har deltaget i andre foreningers prøver og konkurrencer skal indplaceres således: 5. Hunde og førere, der kun har deltaget i DKK’s LP 1 og 2 eller i specialklubbernes SL 1 og 2, B-, AB- og ABC-prøver, diverse agilityklasser, diverse Rallyklasser eller andre prøver på samme niveau, skal indplaceres i klasse C. 6. Hunde og førere med videregående prøver, såsom DKK’s LP 3 og DKK’s Eliteklasse, PH’s kåringsklasse, Beredskabets redningshundeprøve, BHP-1, IGP-1 og lignende skal indpla- ceres i klasse B. Hunde og førere med bevis for højeste prøver, såsom BHP-3, IGP-3, PH’s kriminalklasse eller andre prøver på samme niveau, skal indplaceres i klasse A. Dispensation En hundefører, der ifølge ovenstående regler skal indplaceres i klasse B, men som i 10 år eller mere ikke har beskæftiget sig med hundetræning eller konkurrence, kan indplaceres i klasse C. Hundeføreren vælger selv, hvorvidt han/hun vil starte i C-klassen. Valget er bindende. Oprykningsregler for klasserne C.B og A Alle konkurrencer gælder til oprykning, men en af de oprykningsgivende konkurrencer skal være på mindst kredsplan. Kun resultater der er uploaded til resultat-hjemmesiden kan tælle med til henholdsvis oprykning til en højere klasse, eller kvalifikation til mulig deltagelse i DM. Resultat opnået ved lokalkonkurrence, tæller dog ikke med til DM kvalifikation. En hundefører kan med virkning fra 1. januar 2019, fremover vælge straks at stille op i konkur- rencer i næste højere klasse, eller man kan vælge, at oprykningen til den højere klasse først gælder fra 1. Januar næste konkurrence år. Vælger hundeføreren straks efter det opnåede 2.(andet) oprykningsresultat, at rykke op i den højere klasse, kan der kun deltages i konkurrencer i den nye klasse, og man kan ikke derefter stille op, til konkurrencer, i den lavere klasse, eller kvalificere sig, til deltagelse i DM i den klasse man er rykket videre fra. Men, der kan fortsat opnås kvalifikations point til deltagelse i DM, i den klasse hundeføreren nu skal stille op i. Når man stiller i næste klasse, så bortfalder mulig- heden for at opnå yderligere DM resultater, i den tidligere klasse, og hunden kan ikke stille til konkurrence i en lavere klasse igen. Oprykning fra klasse C til B 1. En hund, der opnår mindst 110 point ved 2 konkurrencer i C-klassen indenfor 24 måneder (den ene på mindst kredsplan), er berettiget til oprykning efter ovenstående princip. 2. Består føreren en af følgende prøver, med den pågældende, eller anden hund, kan man straks indplaceres i klasse B, efter samme princip som nævnt ovenfor for C hunde. 109 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening