DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 106

1. præmie kl. A Udover disse præmier er der udsat et antal vandrepræmier, som uddeles efter de propositioner, der er angivet i orientering nr. 76. Tilrettelæggelse af danmarksmesterskaberne Danmarksmesterskaberne skal afvikles i overensstemmelse med DcH’s konkurrence program. Arrangørerne kan støtte sig til konkurrencevejledningen på Hjemmesiden, samt konkurrenceud- valgets handlingsplan, desuden står både landsforeningens konkurrenceudvalg, dommerudvalg, brugshundeudvalg, rallyudvalg og agilityudvalg til rådighed med hjælp og vejledning. Afslutningsceremoni Program for afslutningsceremonien skal godkendes af landsforeningens konkurrenceudvalg. Økonomioversigt Den arrangerende lokalforening/kreds skal udarbejde en økonomioversigt for Danmarksmester- skaberne, der skal udleveres på første formøde samme år, som DM afholdes. Økonomioversigten skal godkendes af konkurrenceudvalget. Råd og vejledning angående økonomioversigten kan fås ved konkurrenceudvalget. Startgebyr Startgebyr til DM fastsættes af konkurrenceudvalget. (startgebyr er 300kr.) Betaling af startge- byr til DM sker kredsvis straks efter modtagelse af listen over kredsenes udtagne hunde. Beta- lingen skal ske til landsforeningens bank reg.nr. 7590 kontonummer 1776478. Landskassereren afregner straks de modtagne startgebyrer - efter regulering af eventuelt udlagt forskud til den arrangerende lokalforening (se punktet Økonomisk støtte). Regnskab Regnskabet sendes til formanden for konkurrenceudvalget hurtigst muligt og senest den 31. oktober. Resultatlister Der udskrives resultatlister for alle klasser ved DM. Resultatlisterne skal indeholde deltagernes totale point og placering, samt point i alle øvel- ser/grupper/gennemløb. Der sendes en resultatliste til DcH - bladets redaktion og web-master, på dagen. Konkurrenceudvalget offentliggør resultatlister på DcH’s hjemmesider. www.dch-dm.dk og www.dchres.dch-dm.dk. 105 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening