DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 104

Orientering nr. 72 Konkurrenceudvalget 2018 Afvikling af danmarksmesterskaberne Udvælgelse af arrangør Danmarksmesterskaberne afholdes over 2 dage i en weekend i september. (se skema) Lokalforeninger der ønsker at afholde DM skal søge og godkendes af kredsbestyrelsen, da denne også har et medansvar for DM. Ved udvælgelse af arrangør skal det sikres at man er opmærksom på at lokaler og arealer er store nok til arrangementet. Herefter sendes ansøgningen til hoved- bestyrelsen af kredsbestyrelsen. DM er fastlagt til og med år 2019 Begæring om afholdelse af DM år 2020 skal indsendes til hovedbestyrelsen den 1. juli 2019, DM fastsættes 2 år frem. Arrangementet skal så vidt muligt gå på skift mellem kredsene, der kan tages hensyn til jubilæer og andet i lokalforeninger. Den endelige udvælgelse af arrangør foretages af hovedbestyrelsen, så både dato og sted kan bekendtgøres senest ved Danmarksmesterskaberne 2 år før. 2019 Langeskov 21-22. september 2019* 2020 Kreds 1 26-27. september 2020 2021 Kreds 4 25-26. september 2021 2022 Kreds 6 24-25. september 2022 2023 Kreds 3 23-24. september 2023 2024 Kreds 2 21-22. september 2024* 2015 Kreds 5 21-22. september 2019* 2026 Kreds 1 26-27. september 2020 *) Jagtsæsonen starter 01/10 derfor 1 uge tidligere Økonomisk støtte Landsforeningen stiller et forskud på op til kr. 20.000,- til rådighed for den lokalforening, der har påtaget sig at afholde DcH’s Danmarksmesterskab. Forskuddet vil kunne udbetales fra landskassereren i det omfang den arrangerende lokalforening skal afholde udgifter forud for arrangementet. Udgifterne skal dokumenteres. Forskuddet vil blive modregnet i det startgebyr de enkelte kredse skal betale for deres delta- gende konkurrencehundeførere (se startgebyr). Konkurrenceudvalget Landsforeningens konkurrenceudvalg har til opgave at følge forberedelserne til Danmarksme- sterskaberne. Udvalget bistår med råd og vejledning angående budgetter, arealer, øvelsesop- deling og praktiske ting i øvrigt, i samarbejde med dommerudvalget, brugshundeudvalget, ral- lyudvalget og agilityudvalget. Arrangør og alle udvalg laver en erfaringsrapport som sendes til konkurrenceudvalget senest 4 uger efter DM. Konkurrenceudvalget sammenskriver disse rapporter til en samlet rapport som sendes tilbage, samt sendes til næste arrangør. Konkurrenceudvalget indkalder til evaluerings- møde ca. 6 uger efter DM hvis nødvendigt. Konkurrenceudvalget vedligeholder handlingsplanen for DcH-DM. 103 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening