DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 103

de gældende regler. Der kan ikke gøres krav på en plads ved DM ved efterfølgende tilmelding til reserver. Agility I agility udtages alle hunde (lille, mellem og stor) der har gennemført mindst 6 fejlfrie gennemløb i åben klasse, heraf mindst 3 i agility. Desuden skal mindst 2 af gennemløbene være til lands- dækkende stævner og heraf mindst 1 i agility. Såfremt en hund måles om i løbet af sæsonen, følger tidligere opnåede udtagelser med til den nye klasse. En hundefører kan deltage i samme Danmarksmesterskab med flere hunde, uanset størrelse. Tilmelding til danmarksmesterskaberne Alle landsdækkende- og kredskonkurrencer der er registreret på ON-LINE tilmelding tæller til DM. Alle resultater sendes via beregnerprogrammerne til resultathjemmesiden så man kan se hvem der er kvalificeret til DM. Navn, Adresse, Tlf., hentes fra medlemsdatabasen, så hundefø- reren bedes sikre sig at disse er opdateret. Afbud til DM sendes så hurtigt som muligt til Kon- kurrenceudvalget på resultater@dch-dm.dk. Konkurrenceudvalget foretager udtagelse på baggrund af de registrerede resultater. Tilmeldingsfrist Den sidste konkurrence, der er godkendt til udtagelse, afholdes senest weekenden 2 uger før DM. Se orientering 72 ”startgebyr” Tilbagemelding De udtagne hundeførere kommer på konkurrenceudvalgets DM-hjemmeside (www.dch-dm.dk) Den arrangerende klub og kredsformændene modtager deltagerlister, samtidig med offentliggø- relsen på hjemmesiden. Diverse skrivelser og informationer til hundefører vedr. DM findes lige- ledes på hjemmesiden. 102 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening