DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 98

Grundorientering nr. 60 DcH Bladets redaktion 2018 DcH Bladets redaktion Formål Redaktionens formål er at skrive og redigere landsforeningens medlemsblad. Ansvar DcH Bladet er ansvarlig for, på en seriøs, alsidig og beskrivende måde, at formidle og informere bladets læsere om DcH og de aktiviteter, der foregår i foreningen. Kompetencer Redaktionen bør have følgende kompetencer: • Fagligt dygtige til kommunikation og formidling • Dygtige fotografer • Kendskab til foreningen og kunne beskrive denne fra flere perspektiver • Være opsøgende, nysgerrige og kritiske • Være strukturerede og kunne planlægge deres arbejde • Evne at samarbejde både internt og eksternt • Skal have økonomisk forståelse og ansvarlighed Opgaver • • • • • • Skabe og vedligeholde gode relationer i hele DcH organisationen - på alle niveauer Producere artikler, der skaber læselyst og som har hunden som omdrejningspunkt Formidle og beskrive hverdagen i DcH Producere artikler om aktiviteter i DcH på alle niveauer Udarbejde og overholde budget og handlingsplaner Have kontakt til landsformanden Organisering DcH Bladets redaktør vælges på landsmødet for to år ad gangen. Herudover består udvalget af 2-5 medlemmer. Redaktøren er i samarbejde med hovedbestyrelsen ansvarlig for udvælgelsen af de øvrige medlemmer i udvalget. Udvalget konstituerer sig med økonomiansvarlig og sekretær og fordeler i øvrigt opgaverne imellem sig. Udvalget skriver referater af møder, og disse referater sendes til forretningsføreren m.fl. senest 21 dage efter et afholdt møde. Redaktøren udfærdiger en skriftlig årsberetning, der sendes til forretningsføreren senest 1. ja- nuar. Beretningen kan suppleres med en mundtlig beretning på landsmødet. 97 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening