DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 91

Orientering nr. 44 Uddannelsesudvalget April 2018 Grunduddannelse af lokalforeningsinstruktører Formål og forudsætninger: Formålet med Instruktørgrunduddannelsen (IGU) er at give lokalforeningsinstruktørerne en bred uddannelse, så de efter endt uddannelse vil kunne varetage træningen i lokalforeningerne på et kvalitetsmæssigt højt niveau, og tage hensyn til og tilrettelægge træningen efter hundeførernes individuelle træningsbehov. Det er den enkelte lokalforening, der er ansvarlig for udvælgelse og indstilling af instruktøraspi- ranter til uddannelsen. Instruktøraspiranten skal have den fornødne praktiske erfaring med hun- dearbejde, som udgangspunkt minimum 2 år, og grundlæggende kendskab til DcH’s trænings- tilbud og konkurrenceprogrammer. I forbindelse med udvælgelsen bør man vurdere, om vedkommende har interesse for funktionen, herunder om vedkommende har møde- og træningsdisciplin og er i stand til at lytte til og tale med andre. Uddannelsens opbygning og indhold: DcH’s Instruktørgrunduddannelse består af en række grundmoduler, der er obligatoriske for alle, og en overbygning, der er opdelt i 5 specialområder (DcH-programmet, Agility, Rally-lydighed, Familiehunde og IGP). Under uddannelsen tilkobles instruktøraspiranten en erfaren lokalforeningsinstruktør som føl. Man er uddannet lokalforeningsinstruktør i DcH, når man har gennemført grundmodulerne og mindst én af de 5 overbygninger. Alle grundmodulerne skal som udgangspunkt være gennemført uden nævneværdigt fravær inden påbegyndelse af overbygningen. Instruktørgrunduddannelsen er tænkt som et minimum og i nogle tilfælde kun som en introduk- tion til et område. En dyberegående indsigt i relevante emner eller specifikke øvelser udbydes som efteruddannelse på kredsplan. Oversigt over modulerne på uddannelsen: Grundmodulerne Varighed Modul 1 Velkomst og introduktion til DcH og grunduddannelsen/Introduktion til kommunikation 1 dag Modul 2 Pædagogik, kommunikation og planlægning 1 dag Modul 3 Adfærd; hundens udvikling og prægning 1 dag Modul 4 Adfærd; hundens sprog og kommunikation 1 dag Modul 5 Raceegenskaber 1 dag Modul 6 Indlæringsprincipper og –metoder 1 dag Modul 7 Hvalpens socialisering, opdragelse og træning 1 dag Modul 8 Grundlæggende holdtræning i praksis 1 dag 90 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening