DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 90

• Dyberegående indsigt i hundens raceegenskaber. • Hundens anatomi og fysiologi. Uddannelsen afsluttes med at aspiranterne udarbejder en opgave, som skal forsvares mundt- ligt til en eksamen. Krav til at forblive kredsinstruktør: En kredsinstruktør kan slettes af listen over godkendte kredsinstruktører af Uddannelsesudval- get efter begrundet indstilling fra kredsens uddannelsesudvalg eller hvis kredsinstruktøren ikke overholder kravene til at forblive kredsinstruktør, som er: • Dokumenteret undervisning 2 gange indenfor 2 år. • Dokumenteret deltagelse i 2 kurser indenfor 2 år. Det ene af de 2 kurser skal være et kursus arrangeret af Uddannelsesudvalget. • Deltagelse på møde mellem Uddannelsesudvalget og kredsenes uddannelsesudvalg og kredsinstruktørerne mindst hvert andet år. • Indrapportering af undervisning, kursusdeltagelse og interesseområder på egen profil på www.DcH-tilmeld.dk Orlov fra hvervet som kredsinstruktør kan kun gives for 1 år. Uddannelsesudvalget har ret til at vurdere den enkelte sag individuelt. Hvis særlige omstændigheder kan begrunde en orlovsforlængelse, har Uddannelsesudvalget ret til at vælge ikke at slette kredsinstruktøren fra listen over godkendte kredsinstruktører. Det samme gælder ved en kredsinstruktørs manglende opfyldelse af undervisningspligt, mang- lende kursusdeltagelse eller manglende indrapportering. Procedure vedrørende klager over kredsinstruktører: En klage over en kredsinstruktør skal sendes skriftligt og underskrevet til kredsens uddannel- sesvalg, som behandler denne. Hvis den pågældende kredsinstruktør er medlem af kredsens uddannelsesudvalg, er det kreds- bestyrelsen, som overtager behandlingen af klagen. Uddannelsesudvalget er gerne behjælpeligt med råd og vejledning i klagesager. 89 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening