DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 86

Orientering nr. 37 Dommerudvalget februar 2004 Dommercentral 1.00 Formål og anvendelse 1. Denne orientering skal sikre, at dommerne får lige muligheder for at dømme i alle øvelser og dermed opretholde deres aktivitetsniveau. 2. Dommercentralen er ansvarlig for, at dommernes rutine opretholdes i klasserne C, B, A og Elite og i alle øvelser. 2.00 Kredscentral 1. Hver kreds har sin egen dommercentral som styrer fordelingen af dommere ved kredskon- kurrencer. Proceduren kan tilpasses de lokale forhold i kredsen, men en af nedenstående modeller anbefales: • Konkurrencearrangøren giver i god tid dommercentralen besked om, hvor mange dom- merhold der ønskes i hver klasse, og hvordan øvelserne er delt op. Dommercentralen giver hurtigt besked tilbage med, hvilke dommere der er til rådighed, og hvilke øvelser de skal dømme. • Konkurrencearrangøren træffer selv aftale med dommere, men dommercentralen sik- rer, at pkt. 1.00 ”formål og anvendelse” opfyldes ved at fordele opgaverne til de på- gældende dommere. 2. Dommerne skal have skriftlig besked senest 8 dage før en konkurrence med oplysninger om mødested, mødetidspunkt og hvilke øvelser de skal dømme i henhold til orientering nr. 35, stk. 4, pkt.2. 3. De enkelte kredse er ansvarlige for oprettelsen af egen dommercentral og afholder selv udgifterne. 85 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening