DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 84

Orientering nr. 35 Dommerudvalget januar 2007 Dommernes arbejdsforhold, DcH’s konkurren- ceprogram 1.00 Formål og anvendelse 1. Denne orientering har til formål at fastsætte de arbejdsbetingelser, der er af betydning for dommernes muligheder for at udføre deres hverv. 2. Bestemmelserne er gældende for alle konkurrencer og prøver. 2.00 Dommernes ansvar og beføjelser 1. Dommerne er ansvarlige for, at øvelserne bedømmes efter de vedtagne bedømmelsesreg- ler. 2. Dommerne kan kassere arealer, markeringer m.m., hvis det er nødvendigt for en forsvarlig udførelse af øvelserne, eller for en retfærdig, ensartet og effektiv bedømmelse. 3.00 Økonomi 1. Dommernes transportudgifter godtgøres efter Landsforeningen DcH’s almindelige regler. 4.00 Konkurrenceledelsens ansvar 1. Konkurrenceledelsen skal fra konkurrencens begyndelse sørge for at: a) Alle dommersedler er udleveret i udfyldt stand. b) Alle skitser er udleveret. c) Alle markeringer og rekvisitter er på plads. 2. Dommerne skal have besked senest 1 uge før konkurrencen om, i hvilken klasse og hvilke øvelser, de skal dømme. Endvidere oplyses mødested og tid. 83 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening