DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 80

Orientering nr. 33 Dommerudvalget marts 2016 Dommernes aktivitetsniveau DcH’s konkurrenceprogram Formål og anvendelse 1. Denne orientering har til formål at fastholde og ajourføre dommernes viden og færdighe- der efter bestået dommerprøve. 2. Bestemmelsen omhandler: a. Dommerens rutine. b. Dommerens viden og færdigheder. c. Slettelse af dommerlisten. d. Genoptagelse på dommerlisten. e. Registrering og indberetning. Dommerens rutine 1. Dommeren skal opretholde tilstrækkelig rutine og fortrolighed med konkurrence program- met. Dette kan opnås ved en eller flere af følgende aktiviteter: a. Bedømmelse ved min. 8 konkurrencer holdt efter DcH’s konkurrenceregler indenfor 2 år. b. Dommere, der også dømmer i Nordisk program skal opfylde kravene i pkt. 1a. med 6 konkurrencer indenfor 2 år, og de 2 øvrige kan være bedømmelser i Nordisk pro- gram. Bedømmelserne indføres og registreres i dommerbogen. c. Dommere, der deltager som hundeførere i konkurrencer, kan undlade at opfylde stk. a, dog skal de dømme min. 2 konkurrencer årligt. Der skal foreligge dokumentation for deltagelse som hundefører i min. 3 konkurrencer holdt efter DcH’s konkurrence- regler. d. Dommere, der gentagne gange tilsidesætter konkurrenceprogrammets bedømmel- sesvejledning, kan af dommerudvalget indkaldes til en ny dommerprøve. e. Bedømmelse skal ske i hele programmet, således at det faglige niveau opretholdes. 2. Dommerudvalgsmedlemmer og -instruktører a. Dommerinstruktører, der underviser, registreres for dette på lige fod med kredskon- kurrencer. b. Medvirken som eksaminator eller bisidder ved dommerprøve registreres på lige fod med kredskonkurrencer. c. Deltagelse i dommeruddannelse og dommerudvalgsmøder registreres på lige fod med kredskonkurrencer. Danmarksmesterskaberne 1. Eventuel udtagelse til at dømme ved Danmarksmesterskaberne vil være betinget af, at rutine er opnået ved aktiviteter jfr. punkt 2.1 a - d. 79 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening