DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 65

Orientering nr. 25 Hovedbestyrelsen januar 2006 Udenlandske vaccinationsattester I DcH Som landets største hundesportsforening har Danmarks civile Hundeførerforening et klart medansvar for, at de hunde vi bringer sammen til kurser, trænings sessioner eller konkurren- cer er forsvarligt vaccinerede mod epidemiske sygdomme. Med den markant stigende import af hunde og hundehvalpe fra udlandet, ikke mindst de tidli- gere østeuropæiske lande, er der i flere tilfælde fundet uregelmæssigheder omkring håndtering af vaccinationsattester, hvor den underskrivende dyrlæge var ikke eksisterende, eller i hvert fald ikke sporbar. DcH ønsker ikke at vi, hverken som landsforening, eller lokalforeninger, lægger navn til en uansvarlig holdning omkring vaccinationer, og dermed er en potentiel medspiller i udbredelse af epidemiske hundesygdomme i Danmark. Det er altid lokalforeningerne der får den første kontakt med nye hundeejere, og dermed bliver det naturligt også lokalforeningerne der er pålagt pligten at sikre, at hvalpe, eller hunde der optages i foreningen, er forsvarligt vaccineret efter gældende regler/anbefalinger, og med be- hørig underskrift af en dyrlæge. For at give lokalforeningerne et anvendeligt værktøj til at efterleve denne forpligtigelse, har hovedbestyrelsen besluttet følgende: 1. Hvis lokalforeningen ved tilgang af nye hvalpe eller hunde bliver præsenteret for en vac- cinationsattest, hvor der kan være tvivl om ægtheden af underskriften, kan lokalforenin- gen inden optagelse i foreningen forlange af den enkelte hundeejer, at denne, for egen regning får vaccinationsattesten kontrasigneret af en dansk dyrlæge. Nægter hundeeje- ren dette, kan optagelse i lokalforeningen afvises. 2. Hvis ægtheden af vaccinationsattesten ikke kan spores, skal der som minimum stilles krav om, at hundens ejer, for egen regning, lader en dansk dyrlæge foretage en blod- prøve på hunden, for at få bekræftet, at det nødvendige immunforsvar er til stede, alter- nativt skal hunden revaccineres. Nægter hundeejeren dette kan optagelse afvises. 64 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening