DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 62

Landsforeningen afholder udgifter til eventuelle møder mellem landsforeningens og kredsenes hvid plet ansvarlige. Kredsene betaler egen hvid plet ansvarliges rejse- og mødeudgifter i forbindelse med start el- ler forsøg på start af ny lokalforening Kørepenge til eventuel instruktørhjælp fra andre lokalforeninger kan f.eks. afholdes af den kommende lokalforenings midler. 61 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening