DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 52

Orientering nr. 15 Hovedbestyrelsen 2018 Generelle regler for annoncering af konkurren- cer, prøver & stævner DcH’s konkurrencetilmeldingssystem findes på web-adressen www.dch-tilmeld.dk populært kaldet DcH Online. DcH Online er, fra 01/01 2010 obligatorisk for annoncering af alle kreds- og landsdækkende konkurrencer, prøver, stævner med mere. Det betyder at alle lokalforeninger og udvalg der ønsker at afholde en kreds- og landsdæk- kende konkurrence, prøve, stævne etc. fra 01/01 2010 skal oprette aktiviteten på DcH Online. Der opnås hermed: • Sikkerhed for at alle hundefører er orienteret om udbuddet af kreds og landsdækkende konkurrencer, prøver, stævner. • Lokalforeningerne slipper for at sende indbydelsen til andre foreninger og kredsforman- den. • Kredsformændene slipper for at modtage indbydelser fra egen kreds til videreendelse til andre kredse. • Kredsformændene slipper for at modtage indbydelser fra andre kredse til videre sendelse i egen Kreds. • Landsforeningens webmaster undgår at oprette og vedligeholde en årskalender for kon- kurrencer, prøver, stævner. • Mulighed for videreudvikling af systemet så vi på sigt kan undgå decentral resultatregi- strering i forbindelse med udtagelse til for eksempel DM. • På sigt få implementeret en form for betalingsmodul i systemet. Udtagelsesberettigede resultater Det medfører at det kun er aktiviteter, i DcH, der er annonceret på DcH Online der kan medfø- rer at resultaterne er udtagelsesberettigede. Det betyder ikke – • At lokalforeningerne derfor skal åbne for muligheden for at deres medlemmer kan benytte systemet til tilmelding til aktiviteter. • At lokalforeningerne skal modtage tilmeldinger til deres aktivitet via systemet. • At indbydelsen allerede skal laves i januar måned. Det drejer sig alene om obligatorisk annoncering af konkurrencer, prøver, stævner etc. så snart den enkelte Kreds har en færdig konkurrencekalender klar for det kommende år. Det er arrangørens ansvar at oprettelsen af aktiviteten sker på DcH Online. Er der tvivl om anvendelsen af DcH Online henvises der til vejledningen og ”Ofte stillede spørgsmål vedr. Online Tilmelding” på landsforeningens hjemmeside www.dch-danmark.dk . 51 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening