DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 49

Orientering nr. 13 Hovedbestyrelsen 2018 Alkoholpolitik i DcH, overordnet Formål Formålet med en alkoholpolitik for landsforeningen DcH er at fremme • Foreningens omdømme • Forsvarlig opgavevaretagelse • Medlemmernes trivsel Område Denne alkoholpolitik gælder for personer med et hverv under landsforeningen. Kredsene og lokalforeningerne kan bruge denne politik til inspiration. Indhold Der er ikke et generelt forbud mod indtagelse af alkohol i DcH, men det forudsættes, at alko- hol kun udskænkes og indtages i et sådant omfang, at alle kan yde den nødvendige indsats på en forsvarlig måde og med en god fremtoning. Indtagelse af alkohol må således ikke belaste arbejdsindsats, samarbejde, sikkerhed og trivsel. Konsekvenser Hvert enkelt fagudvalg kan formulere retningslinjer for eventuelle konsekvenser ved overtræ- delse af denne alkoholpolitik. Retningslinjer kan eksempelvis indeholde • Uddeling af misbilligelser og advarsler • Fratagelse af hverv, eventuelt tidsbegrænset og dele af hverv • Andre relevante tiltag 48 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening