DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 43

Orientering nr. 10 Hovedbestyrelsen 2019 Kommunikation i DcH Nye tiltag Alle nye tiltag fra et udvalg skal godkendes i hovedbestyrelsen før iværksættelse. Når et udvalg har et forslag klar til godkendelse, sendes dette til hovedbestyrelsen indehol- dende: • Forslagets ordlyd • Begrundelse for forslaget • Dato for ikrafttræden. • Plan for information: ⎯ hvem giver information ⎯ hvornår gives informationen ⎯ hvordan gives informationen ⎯ hvem skal modtage informationen Information kan gives på følgende måder: • I DcH-Bladet • I særskilt nyhedsbrev til alle foreninger/kredse/udvalg • I nyhedsbrev til abonnenter på DcH nyhedsbrevet • På hjemmesiden • Til udvalgte kontaktpersoner i kredsene • Til kredsbestyrelsen • Andet Forslag sendes til hovedbestyrelsen, senest 10 dage før et hovedbestyrelsesmøde. Såfremt forlaget ikke er modtaget senest 10 dage før et hovedbestyrelsesmøde, kan det ikke garante- res at forslaget kan nå at blive behandlet. Udvalg får skriftligt svar fra hovedbestyrelsen umiddelbart efter et hovedbestyrelsesmøde. Udsendelse af intern post I øvrigt kan hovedbestyrelsen, landsforeningens udvalg og enkeltpersoner med tilknytning til landsforeningen få udsendt post til lokalforeninger m.m. gennem landsforeningens sekretariat. Der udsendes en gang om måneden et samlet nyhedsbrev, med oversigt/links til udvalgsrefera- ter, nyhedsbreve m.m. der er lagt på hjemmesiden den seneste måned Desuden kan lokalforeninger, der holder et af DcH’s Danmarksmesterskaber, få udsendt indby- delsen gennem sekretariatet efter aftale. Landsformanden skal orienteres før udsendelse, og der sendes kopi til hovedbestyrelsen af alle udsendelser. Reklamer, tilbud med mere Ønsket om rund sendelse af reklamer, tilbud etc. med vederlag fra eksterne personer, firmaer kan ske gennem sekretariatet. Anvendelse af reklame eller produktpræsentation i DcH-Bladet kan finde sted. Landsformanden skal i alle tilfælde orienteres før udsendelse eller anvendelse, og der sendes kopi til hovedbestyrelsen af alle udsendelser. Udsendelse af ekstern post Alle breve/mails fra landsforeningen, der sendes til personer eller institutioner uden for DcH, skal udsendes af hovedbestyrelsen/sekretariatet. Udkast til breve sendes til forretningsudvalget, der godkender og aftaler det videre fornødne. Det kan være formålstjenligt at angive en kontaktperson i DcH. 42 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening